Το υγραέριο ή υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο ή lpg(Liquefied Petroleum Gas) αποτελεί μείγμα Βουτανίου και Προπανίου, σε αναλογία που συνήθως αποτελείται από 80% Προπάνιο και 20% Βουτάνιο. Φυλάσσεται σε υγρή μορφή και διαθέτει αυξημένο αριθμό οκτανίων.
Το υγραέριο δεν είναι κάτι καινούριο στα αυτοκίνητα. Τα ρεζερβουάρ υγραερίου είναι ασύγκριτα πιο ανθεκτικά στις συγκρούσεις από αυτά της βενζίνης. Επίσης η διακίνηση του καυσίμου γίνεται σε κλειστό κύκλωμα, αποκλείοντας τις αναθυμιάσεις και την περίπτωση ανάφλεξης-έκρηξης λόγω έλλειψης οξυγόνου στο ρεζερβουάρ. Σε περίπτωση διαρροής του συστήματος η παροχή διακόπτεται αυτόματα.
Βεβαίως από το 2000 με τον νόμο Ν 2773/99 ΦΕΚ Α’ 286-22.12.1999 και υπουργική απόφαση 18586/698/29.03.2000 επιτρέπεται η τοποθέτηση υγραερίου και στα Ι.Χ.
Εάν κάποιος τοποθετήσει στο αυτοκίνητό του σύστημα κίνησης υγραερίου έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και τη δεξαμενή της βενζίνης και εκείνη του υγραερίου, διπλασιάζοντας έτσι την αυτονομία του οχήματος. Σε περίπτωση που ένα από τα δύο καύσιμα τελειώσει , το πέρασμα από το ένα στο άλλο γίνεται αυτόματα.
Βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα μέσω ενός διακόπτη, ο οδηγός να επιλέγει το καύσιμο κατά την ώρα της κίνησης.
Όχι. Οι επιδόσεις των Ι.Χ. με LPG δεν έχουν να ζηλέψουν σε κάτι εκείνα που καταναλώνουν αμόλυβδη βενζίνη.
Η καύση του υγραερίου (lpg) δεν αφήνει κατάλοιπα στους κυλίνδρους του κινητήρα , γεγονός που βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του. Συνέπεια αυτού είναι και η μείωση του κόστους συντήρησης.
Είτε αναφερόμαστε για αυτοκίνητο με ψεκασμό μονού σημείου (single point injection), είτε για ψεκασμό πολλαπλών σημείων (multiple point injection) το σύστημα υγραεριοκίνησης (lpg) μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα σχεδόν τα αυτοκίνητα. Ακόμα να εγκατασταθεί και σε αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας.
Ναι. Ο κατασκευαστής προτείνει την επιθεώρηση του εξοπλισμού κάθε 20.000 χιλιόμετρα, ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του συστήματος. Ένας συνηθισμένος έλεγχος περιλαμβάνει : αλλαγή φίλτρων υγραερίου, οπτική επιθεώρηση του συστήματος, έλεγχο της ρύθμισης του συστήματος, έλεγχο των σωληνώσεων.